Strefa klienta

W strefie klienta masz możliwość wglądu w aktualny stan prac nad Twoim
projektem. Użyj Panelu Logowania po prawej stronie aby uzyskać dostęp
do swojego projektu. Po zalogowaniu będziesz miał możliwość komentowania
i dodawania uwag do zamieszczonych materiałów oraz komunikacji z architektem.
Wgląd w aktualnie prowadzone projekty posiadają jedynie zalogowani klienci smacznych wnętrz.


Wilanow-ul. Niewinna


Otrębusy


Sękocin Las